X
X
X
X

Domain Sözleşmesi

HomepageDomain Sözleşmesi
 1. TARAFLAR

Domain Kayıt ve Transfer Sözleşmesi, Yenimahalle Mah. Enes Cad. 26/23 Atakum/Samsun adresinde faaliyet gösteren EXORDİTECH YAZILIM BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra HOSTINGIUM.COM olarak anılacaktır.) kontrolünde bulunan www.HOSTINGIUM.COM internet sitesi adresi üzerinden ürün ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda detayları verilmiş olan şartlar kabul edilmiştir.

 1. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

2.1 Bu sözleşmeyi elektronik olarak onaylamanız, sözleşmeyi okuduğunuz ve sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları kabul ettiğiniz ve mutabık olduğunuz anlamına gelmektedir.

2.2 Her iki taraf arasında oluşabilecek tüm anlaşmazlıklar sözleşme içerisinde detayları verilen açıklamlar çerçevesinde çözülecektir. MÜŞTERİ’nin belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda HOSTINGIUM.COM ilgili hesaplara el koyabilir veya verilen hizmetleri süreli, süresiz durdurabilir.

2.3 Bu sözleşme HOSTINGIUM.COM ile MÜŞTERİ arasında, MÜŞTERİnin onaylamasının ardından yürürlüğe girer. Bu sözleşme HOSTINGIUM.COM nin MÜŞTERİ ye sağladığı veya sağlayacağı domain kayıt ve transferine ilişkin kuralları, genel servis şartlarını kapsar.

 1. TANIMLAR

3.1 MÜŞTERİ ve HOSTINGIUM.COM, tahsis edilen domain ile ilgili her türlü yetkilinin MÜŞTERİ olduğunu kabul eder.

3.2 Domain hizmeti bir tüzel kişilik tarafından alınmış olması durumunda, şirketin imza yetkilisi domain ile yetkili kabul edilir.

3.4 MÜŞTERİ, gerek HOSTINGIUM.COM 'nin, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün belirlediği veya daha sonra değiştireceği tüm kuralları kabul eder. ICANN veya, ICANN tarafından Kayıt Yetkilisi olarak atanmış kuruluşların belirlediği kurallara ve politikalara uymak amacıyla gerektiğinde HOSTINGIUM.COM tarafından bu sözleşmede değişiklikler yapılması gerekebilir. MÜŞTERİ, bu değişikliklerin yapılabileceğini kabul etmektedir.

3.5 Domain kayıt altına alınıncaya kadar hizmet tamamlanmış sayılmaz. Kayıt edilemeyen, belge gerektiren, rezerve edilmiş, özel (premium) alan adları için HOSTINGIUM.COM koşulsuz iade işlemi gerçekleştirir ve siparişi iptal edebilir.

 1. ÜCRETLER

HOSTINGIUM.COM tarafından satışa sunulan hizmetlerin, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda MÜŞTERİ, hizmete ilişkin ödemeyi yapmayı kabul eder. Ödeme, MÜŞTERİ tarafından HOSTINGIUM.COM nin belirlediği ödeme yöntemlerinden herhangi biri ile yapılır. HOSTINGIUM.COM nin belirlediği ödeme yöntemleri; Kredi kartı ile online ödeme, Paypal ödeme sistemi ile ödeme, banka havalesi veya eft ile ödemedir. Hizmet bedelleri Türk Lirası veya Amerikan doları olarak belirlenmiş olabilir. Ancak tüm ödemeler sipariş aşamalarında güncel kur baz alınarak Türk Lirasına çevrilir ve ödeme Türk Lirası olarak yapılır. Domain kayıt hizmeti satın alındığında, HOSTINGIUM.COM verilen hizmet ile ilgili bedelin tamamını veya bir kısmını tehsil edemediği durumda veya ödeme tehsil edilmiş olsa bile daha sonra yapılan bir itiraz neticesinde ödemeyi iade etmesi durumunda, HOSTINGIUM.COM ödemenin tahsili yönünde her türlü yasal yaptırımlara başvurabilir. Ayrıca gerektiğinde MÜŞTERİ’nin hizmetlerini geçici veya kalıcı olmak üzere durdurabilir. Hizmetin farklı bir kişi veya kurum tarafından yapıldığı ve bu kişi veya kurumun hizmetin asıl sahibi olduğunu iaddia etmesi durumunda, domain ödemeyi yapan kişiye aktarılır. Ancak MÜŞTERİ tarafından yüklenmiş olan içerikler aktarılmaz. Sadece hizmet aktarımı gerçekleştirilir.

5.DOMAIN YENİLEMELERİ

Domain kayıtları MÜŞTERİ nin tercihine göre 1-10 yıl arasında bir süre için kayıt edilir. MÜŞTERİ istediği taktirde süre uzatımı yapabiir. Süre uzatımı kontrol panel üzerinden MÜŞTERİ nin sipariş geçerek ödeme yapması ile gerçekleşir. HOSTINGIUM.COM domain yenileme işlemini yapmak veya takip etmek ile yükümlü değildir. HOSTINGIUM.COM, MÜŞTERİ nin kayıt esnasında bildirdiği email adresine email ile uyarı mailleri gönderir. Ancak bu maillerin MÜŞTERİ tarafından farkedilmemesi veya ulaşmaması durumunda HOSTINGIUM.COM nin yükümlülüğü bulunmaz. MÜŞTERİ domain bitiş tarihini takip etmek ile yükümlüdür.

Herhangi bir neden ile MÜŞTERİ den domain yenileme bedeli alınamaz ise HOSTINGIUM.COM tarafından kayıt edilen domain süre bitiminde kullanım dışı kalacaktır. Kullanım dışı kalan domain 30 gün içerisinde MÜŞTERİ’nin talep etmesi durumunda süre uzatılarak yenilenebilir ve aktif olur. Ancak 30 gün sonrasında domain Redemption Period sürecine girer. MÜŞTERİ bu süreç içerisinde domain almak isterse ICANN tarafından talep edilen maliyetler eklenerek masraflar tehsil edilir. Redemption Period süresi sonunda domain iptal sürecine girer. Bu süreçte hiç bir şekilde yenileme işlemi yapılamaz. Sürecin btiminde domain tekrar herkes tarafından satın alınabilir duruma gelecektir.

6.SÖZLEŞME ŞARTI; DEĞİŞİKLİKLER

MÜŞTERİ, HOSTINGIUM.COM aracılığı ile domain kayıt işlemini yaptığı sürece bu sözleşme geçerlidir. ICANN kuralları gereği domain kayıt ve yenileme işleminden itibaren 60 gün süre ile domain bşaka bir firmaya transfer edilemez. HOSTINGIUM.COM gerek yasalar gerekse uluslararası domain kuralları doğrultusunda bu sözleşmede zaman zaman değişiklikler yapabilir. MÜŞTERİ, yapılabilecek bu değişiklikleri ve güncellemeleri kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeyi istemesi durumunda herhangi bir ödeme iadesi alamayacağını kabul etmiş sayılır.

7.GÜNCEL MÜŞTERİ BİLGİSİ; BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ

MÜŞTERİ, alınan hizmetlerin bir parçası olarak verdiği bilgileri doğru ve güncel tutmak zorundadır. Herhangi bir bilgide dğeişiklik olması durumunda HOSTINGIUM.COM tarafında değişikiikleri yapmak zorundadır. Nedeni ne olursa olsun MÜŞTERİ HOSTINGIUM.COM ye verdiği bilgilerin doğru olmaması durumunda sözleşme ihlal edilmiş sayılır. Ayrıca şüpheli durumlarda HOSTINGIUM.COM, MÜŞTERİ den güncel bilgi isteme hakkına sahiptir. Bu bilginin verilmemesi durumunda HOSTINGIUM.COM verilen hizmetleri durdurma ve iptal etme yetkisine sahiptir. MÜŞTERİ domain kayıt esnasında verilen iletişim bilgilerinin kayıt operatörlerinin kuralları çerçevesinde internet üzerinde görülmesini kabul eder. Internet üzerinde herkes tarafından görülen bu bilgiler nedeniyle MÜŞTERİ, HOSTINGIUM.COM yi sorumlu tutamaz.

MÜŞTERİ tarafından kayıt edilmiş her bir domain için aşağıda detayları verilen bilgilerin uluslararası domain politikaları gereğince whois servislerinde herkesin görebileceği şekilde yer alır. Internet üzerinde 3. Şahısların sorgulamalar sonucu bu bilgilere ulaşabileceği ve ticarı olarak bu bilgilerin kullanılabileceği MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılır.

 

 • Domain
 • Ad Soyad
 • Email Adresi
 • Posta Adresi
 • Name server sunucu bilgileri
 • Domain kayı tarihi
 • Domain süre bitim tarihi

8.UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI

MÜŞTERİ, HOSTINGIUM.COM tarafından uluslararası domain kuralları çerçevesinde düzenlediği “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” nı kabul etmiş sayılır. HOSTINGIUM.COM gerektiği zaman bu kurallarda değişikliğe gidebilir. MÜŞTERİ, hizmet alırken çözüm kurallarında yapılan değişiklikleri incelemek amacıyla belli aralıklarla HOSTINGIUM.COM sitesindeki sözleşmeleri okumak gerektiğini kabul eder. MÜŞTERİ, bu değişiklikler nedeniyle domain kaydını iptal etmek istemesi durumunda herhangi bir iade yapılamaz

9.DOMAİN DEVİR İŞLEMLERİ

MÜŞTERİ herhangi bir domaini başka bir kişiye HOSTINGIUM.COM sitesi veya MÜŞTERİ yetkilisi aracılığı ile devredebilir. Devir işlemi gerçekleştikten sonra domain geri alınamaz veya çalışmasına müdahale edilemez. MÜŞTERİ devir öncesinde tüm riskleri araştırıp emin olduktan sonar devir işlemini yapar. Devir sonrasında yaşanan anlaşmazlıklardan HOSTINGIUM.COM sorumlu tutulamaz. Domain başka bir domain kayıt firmasına sadece transfer kodu aracılığı ile aktarılabilir. Domain başka bir firmaya aktarıldıktan sonra HOSTINGIUM.COM nin ilgili domain üzerinde herhangi bir sorumluluğu kalmaz.

10.HİZMETLERİN DURDURULMASI; SÖZLEŞME İHLALİ

MÜŞTERİ, HOSTINGIUM.COM nin veya yetkili kayıt operatörü nün belirlediği tüm kuralları Kabul eder. Sözleşmelerde belirtilen kurallara uyulmaması halinde HOSTINGIUM.COM verilen hizmeti durdurma, askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

11.HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI

HOSTINGIUM.COM tarafından satılmış olan herhangi bir domain, satış gerçekleştikten sonra hiç bir şekilde iptal edilemez. Domain adında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Hiç bir şekilde ücret iadesi yapılamaz.

Domain hizmetini alan MÜŞTERİ aşağıdaki belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmamayı veya başkalarına kullandırmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

12.İSTENMEYEN E-MAIL GÖNDERİMİ (SPAM)

12.1 HOSTINGIUM.COM nin sağladığı servislere yüksek adetli veya tekrarlayan işlemlerin yapılması (domain sorgusu gibi)

12.2 Mail bombardımanı varış adresi, paket bozma, internet paket flooding gibi kullanımlar.

12.3 Serverlara yasadışı giriş yapma, güvenlik açıklarından faydalanarak zarar verme veya giriş yapma.

12.4 Herhangi bir kişi yada kuruma karşı iftira, zarar, tehdit, taciz ve benzeri yasal suç oluşturan girişimler.

12.5 5651 sayılı yasada tanımlanmış olan suçlar.

12.6 Terör ve nefret suçları, çocuk pornosu içerikleri veya bu içeriklere sağlanan linkler.

12.7 Farklı bir kişiyi taklit etmeye yönelik girişimler.

12.8 Genel ahlaka aykırı içerikler

HOSTINGIUM.COM bu gibi durumlarda domain hizmeti ile ilgili dudurma, iptal etme gibi her türlü önlemi alabilir. Sözleşme ihlali nedeniyle domain bedelinde herhangi bir iade yapılmaz.
Top